V roku 2018 vydal Inštitút pre národný strategický výskum súpis chýbajúcich hradov, do ktorého Ákos Karczag a Tibor Szabó Karczag – po Sedmohradsku, Partii a Banáte – zaradili hrady a opevnené miesta Sedmohradska a Karpát. Repozitár s približne tisíc stranami, pripravený s vedeckou prísnosťou, sa stretol s veľkým ohlasom v odbornej verejnosti a viackrát bola vznesená potreba sprístupniť zozbieraný materiál v online databáze. Umožnil to Fond malých projektov Programu slovensko-maďarskej spolupráce INTERREG VA, ktorý podporil vytvorenie databázy hradov a opevnených miest v okresoch Bratislava, Trnava a Nitra a ich zverejnenie na svetovej sieti v maďarskom a slovenskom jazyku.

Či už ste nadšenec, amatérsky hradný bádateľ, historik, laik alebo turista, náš pestrý sprievodca vám ponúka množstvo zaujímavých, vedecky presných informácií a komplexných poznatkov o opevnených miestach v okresoch Bratislava, Sibír a Nitra na území dnešného Slovenska. Pomocou vyhľadávacej stránky a mapy môžete cestovať na najkrajšie a najzaujímavejšie hrady, opevnené kaštiele, opevnené kostoly a hradby. Počas „putovania” sa môžete dozvedieť o stáročnej histórii týchto miest odo dňa, keď sa ich názvy prvýkrát spomenuli v dokumentoch. Budete mať možnosť nahliadnuť do neobyčajného života staviteľov, slávnych a vplyvných historických rodín. A po celý čas, milý čitateľ, ti pred očami ožívajú stránky našej histórie a pripomínajú sa ti udalosti z našej spoločnej minulosti. Dúfame, že táto príručka bude vaším spoločníkom na ďalšej ceste, že vám pomôže pri výskume v oblasti archeológie a histórie a že vám poslúži ako zdroj hlbšieho poznania histórie vášho domova a vašej krajiny,” píše sa na úvodnej stránke webovej stránky vytvorenej v rámci projektu.

Projekt má názov „Spoločná minulosť, spoločné dedičstvo – dva národy: opevnené miesta okresov Bratislava, Sibiu a Nitra” – CASTLES-HRADY-CASTELLI (SKHU/WETA/2101/4.1/015) a v dňoch 28. a 29. apríla 2022 sa uskutočnili dve odborné podujatia, najprv v Budapešti v sídle Národného strategického výskumného inštitútu a potom v Martovciach v priestoroch Esterházyho akadémie.

Účastníkmi podujatia boli zástupcovia partnerov realizujúcich projekt, Via Nova (hlavný partner) a NSKI (subpartner). Na seminári sa zúčastnili aj odborníci a laici, ktorí sa zaujímajú o ochranu kultúrneho dedičstva. Cieľom podujatia bolo predstaviť pozadie projektu, vykonané činnosti a dosiahnuté výsledky.

Réka Ilyés, projektová manažérka Národného strategického výskumného inštitútu, predstavila základné fakty o projekte vrátane cieľov a aktivít, ktoré viedli k dosiahnutým výsledkom.

Olivér Fráter, hlavný úradný radca, pri opise pozadia projektu spomenul, že v roku 2010 vyšiel dvojzväzkový kataster pevností s názvom Opevnené miesta Vysočiny a Karpát – tiež dielo autorskej dvojice Tibor Szabó – Ákos Karczag – ako predlôha k Transylvánii, Partium a Banát, čo bolo podnetom na pokračovanie vedeckej práce zameranej na zber hradov a opevnení v ďalších častiach karpatskej vlasti. Olivér Fráter zdôraznil, že opevnené miesta a hrady predstavujú nielen stavebné, ale aj duchovné dedičstvo, a preto je zverejnenie dvojjazyčnej online databázy dôležité aj z hľadiska odovzdávania poznatkov väčšine susedných krajín.

Tibor Szabó, jeden z autorov knihy, vo svojom prejave tiež zdôraznil prenos vedomostí, keď povedal, že digitalizácia je cestou budúcnosti.

Boglárka Ress a Zsófia Kővágó, pracovníčky Národného strategického výskumného inštitútu a odborné realizátorky projektu, pri prezentácii webovej stránky poznamenali, že by mohla pritiahnuť pozornosť milovníkov vedy i prírody. Zdôraznili tiež, že je oveľa jednoduchšie šíriť informácie týmto spôsobom. Prezentáciu webovej stránky sledovali všetci prítomní s veľkým záujmom.

László Gubík, predseda združenia Via Nova – budúcnosť, predstavil históriu združenia a zdôraznil jeho úlohu pri budovaní komunity v klasickom zmysle slova. Attila Mészáros z ViaNova hovoril o piatich publikáciách o cezhraničných mikroregiónoch, ktoré budú k dispozícii online a ako príručka. Vyzdvihol aj niektoré gastronomické a turistické zaujímavosti dvojjazyčných publikácií.

Workshop pokračoval nasledujúci deň v Martovciach, kde účastníkov privítal primátor István Keszeg. Pán primátor hovoril o živote miestnej komunity a o súčasnom a budúcom vývoji. Potom odborníci z Via Nova Kinga Gencs, Csaba Kapusník, Dávid Bozsaky a Attila Edmár predstavili pripravované mikroregionálne publikácie a podrobne opísali ich štruktúru a užitočnosť.

László Nádasi, zástupca riaditeľa NSKI, zdôraznil, že jedným z hlavných poslaní Národného strategického výskumného inštitútu je podporovať prosperitu, prežitie a rast maďarských komunít za hranicami Maďarska, na čo sa inštitút snaží využívať aj projekty podporované Európskou úniou. Zástupca riaditeľa NSKI vyzval účastníkov, aby preskúmali ďalšie možnosti financovania. 

Podujatie a projekt zhodnotil László Gubík, ktorý na záver dňa predstavil účastníkom Esterházyho akadémiu.

Vývojári sľubujú, že online databáza bude plne funkčná do polovice mája.