Pred tromi rokmi vydal Národný strategický výskumný inštitút súpis chýbajúcich hradov, do ktorého Ákos Karczag a Tibor Szabó Karczag zahrnuli hrady a opevnené miesta Sedmohradska, Partium a Banátu, ako aj hrady a opevnené miesta Sedmohradska a Karpát. Práca, ktorá zahŕňa obrovské množstvo materiálu, bola odbornou verejnosťou veľmi dobre prijatá a viackrát bola vznesená potreba zverejniť zozbieraný materiál v online databáze. Umožnil to Fond malých cezhraničných projektov Európskej únie, ktorý podporil vytvorenie dvojzväzkovej databázy hradov a opevnených miest v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

„Či už ste nadšený amatérsky bádateľ hradov, historik, amatérsky záujemca alebo turista, náš pestrý sprievodca vám ponúka množstvo zaujímavých, vedecky presných informácií a komplexných poznatkov o opevnených miestach v okresoch Bratislava, Sibír a Nitra na území dnešného Slovenska. Pomocou vyhľadávacej stránky a mapy môžete cestovať na najkrajšie a najzaujímavejšie hrady, opevnené kaštiele, opevnené kostoly a hradby. Počas „putovania” sa môžete dozvedieť o stáročnej histórii týchto miest odo dňa, keď sa ich názvy prvýkrát spomenuli v dokumentoch. Budete mať možnosť nahliadnuť do neobyčajného života staviteľov, slávnych a vplyvných historických rodín. A po celý čas, milý čitateľ, ti pred očami ožívajú stránky našej histórie a pripomínajú sa ti udalosti z našej spoločnej minulosti. Dúfame, že táto príručka bude vaším spoločníkom na ďalšej exkurzii, že vám pomôže pri bádaní v oblasti archeológie a histórie a že vám poslúži ako zdroj hlbšieho poznania dejín vášho domova a vlasti” – píše sa v úvode projektu v databáze.

Projekt mal názov „Jedna minulosť, jedno dedičstvo – dva národy: opevnené miesta v okresoch Bratislava, Trnava a Nitra” – VÁRAK-HRADY-CASTELLI (SKHU/WETA/2101/4.1/015) a v dňoch 28. a 29. apríla 2022 sa uskutočnili dve odborné podujatia. Najprv v Budapešti, v sídle Národného strategického výskumného inštitútu, a potom v Martovciach, v priestoroch Esterházyho akadémie.

Na podujatí sa zúčastnili partneri realizujúci projekt, Via Nova ako hlavný partner a NSKI ako subpartner. Na seminári sa zúčastnili aj odborníci a laici, ktorí sa zaujímajú o ochranu kultúrneho dedičstva. Cieľom podujatia bolo predstaviť pozadie projektu, vykonané činnosti a dosiahnuté výsledky.

Márton Péti

Viceprezident Národného strategického výskumného inštitútu Márton Péti uviedol, že projekt podporený z Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG Slovensko-Maďarsko zapadá do poslania inštitútu, ktorý pôsobí v oblasti vedy a kultúry a prostredníctvom svojich publikácií upozorňuje na význam ochrany kultúrneho dedičstva.

Réka Ilyés predstavila základné údaje o projekte, ktorý získal grant, a uviedla stanovené ciele a činnosti, ktoré viedli k dosiahnutým výsledkom.

Olivér Fráter pri opise histórie projektu uviedol, že práce Tibora Szabóa a Ákosa Karczaga boli publikované v zborníku „Opevnené miesta Sedmohradska, Partium a Banátu”, po ktorom nasledoval dvojzväzkový súpis pevností „Opevnené miesta Sedmohradska a Karpát”. Prednášajúci zdôraznil, že opevnené miesta a hrady predstavujú nielen stavebné, ale aj duchovné dedičstvo. Stav týchto pamiatok sa v posledných desaťročiach zhoršil a často dostali druhotnú funkciu (detský domov, kancelária atď.). Považuje tiež za nevyhnutné vydávať dvojjazyčnú online publikáciu, ktorá bude šíriť poznatky aj medzi väčšinovým obyvateľstvom susedných krajín. Tibor Szabó, jeden z autorov knihy, tiež považuje prenos vedomostí za dôležitý a digitálne publikovanie považuje za cestu vpred.

Boglárka Ress a Zsófia Kővágó pri prezentácii online publikácie poznamenali, že webová stránka by mohla pritiahnuť pozornosť milovníkov vedy aj prírody. Takýmto spôsobom je tiež jednoduchšie šíriť poznatky. Praktickú prezentáciu webovej stránky sledovali účastníci s veľkým záujmom.

László Gubík, predseda združenia Via Nova – budúcnosť, predstavil históriu združenia a zdôraznil jeho úlohu pri budovaní komunity v klasickom zmysle slova. Attila Mészáros hovoril o piatich cezhraničných mikroregionálnych publikáciách, ktoré budú k dispozícii online a ako príručka. Vyzdvihol niektoré gastronomické a turistické zaujímavosti dvojjazyčných publikácií.

Odborná práca pokračovala nasledujúci deň v Martose, kde účastníkov privítal starosta István Keszeg, ktorý hovoril o komunitnom živote osady, súčasnom a budúcom plánovanom rozvoji. Potom odborníci z Via Nova Kinga Gencs, Csaba Kapusník, Dávid Bozsoky a Attila Edmár predstavili pripravované mikroregionálne publikácie a podrobne opísali ich štruktúru a užitočnosť.

László Nádasi, zástupca riaditeľa NSKI, zdôraznil, že jedným z hlavných poslaní inštitútu je podporovať maďarské komunity za hranicami Maďarska, a to aj prostredníctvom projektov podporovaných Európskou úniou, ako je tento projekt. Vyzval účastníkov, aby preskúmali ďalšie možnosti uplatnenia.

Podujatie a projekt zhodnotil László Gubik, predseda združenia Via Nova – budúcnosť. Na záver predstavil účastníkom stránky Esterházyho akadémie.

Vývojári sľubujú, že online databáza bude plne funkčná do polovice mája.