Vážení záujemcovia!

V spolupráci s Národným strategickým výskumným ústavom (NSKI) a v rámci Programu slovensko-maďarskej spolupráce sa realizuje projekt „Jedna minulosť, jedno dedičstvo – dva národy: opevnené miesta okresov Bratislava, Trnava a Nitra (VÁRAK-HRADY-CASTELLI)”.

Medzi strategické ciele NSKI patrí okrem rozvoja komunity a spoločenskej zodpovednosti aj zachovanie našich kultúrnych a historických hodnôt v Karpatskej kotline.

Cieľom projektu je vydanie vybraných slovníkov a kapitol o opevnených miestach Vysočiny a Karpát vo forme novej slovensko-maďarskej dvojjazyčnej elektronickej publikácie. Nová publikácia predstavuje históriu opevnených miest v okresoch Bratislava, Trnava a Nitra na území dnešného Slovenska od ich prvej písomnej zmienky až do konca 19. storočia. Popisy sú doplnené farebnými fotografiami a navigačným programom, ktorý čitateľovi pomôže zorientovať sa a naplánovať si výlety.

Cieľom dvojjazyčnej slovensko-maďarskej publikácie je podporiť zbližovanie maďarskej a slovenskej národnosti v regióne. Pomôže organizovať budúce spoločné cezhraničné kultúrne programy a prispeje k ochrane spoločného dedičstva oboch krajín a k zachovaniu ich spoločnej historickej pamäte. Projekt tiež pomôže prekonať jazykové bariéry a podporí kultúrny turizmus. Dvojjazyčná publikácia bude bezkonkurenčným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu regiónu, či už ide o študentov, výskumníkov alebo laikov, a užitočným čítaním pre všetkých. Publikácia, ktorá je výsledkom cezhraničnej spolupráce, bude patriť obom stranám a spoločná práca, vrátane spoločne vypracovaných riešení možných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas projektu (ako je propagácia, vhodná komunikácia a marketing a vznik krízovej situácie v dôsledku epidémie koronavírusu), posilní väzby medzi maďarským a slovenským národom.

V rámci projektu vzniknú aj dvojjazyčné elektronické a papierové publikácie o piatich mikroregiónoch na západnom Slovensku a v západnom Maďarsku. Tieto brožúry prispejú k posilneniu medziľudských kontaktov a pomôžu zlepšiť znalosti o regióne z hľadiska gastronómie, turistických atrakcií a destinácií. Vytlačené brožúry budú bezplatne k dispozícii cieľovej verejnosti v turistických informačných centrách, knižniciach, kníhkupectvách a iných spoločenských priestoroch a miestach.

Vedúci partner projektu: Via Nova – A Jövő Szövetsége; https://vnszovetseg.eu/

Partner: Národný inštitút pre strategické štúdie; http://nski.hu/

Názov projektu Spoločná minulosť, spoločné dedičstvo – dva národy: opevnené miesta v okresoch Bratislava, Trnava a Nitra (VÁRAK-HRADY-CASTELLI)

ID projektu: SKHU/WETA/2101/4.1/015 

Celkový rozpočet projektu: 35 777,25 EUR 

Obdobie realizácie projektu: 1. január 2022 – 30. apríl 2022

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 Obsah tejto podstránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.